Illustrationer till avhandling

Nu börjar det här bli ett tag sen (2013) … men när är min goda vän Hanna skrev sin avhandling i bioteknik så frågade hon om jag ville göra några illustrationer till introduktionskapitlet, och det ville jag såklart! Avhandlingen gjordes inom det projekt (The Human Protein Atlas) jag själv arbetade i på KTH innan jag valde att helt byta bana.

Illustration 1:

centraladogmat

Illustration 2:

FLodesschema_PF

Illustration 3:

FlodesschemaScreening

 

Illustration 4:proteinstruktur